เหตุใด SDP จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเยาวชน

เหตุใด SDP จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเยาวชน

ในบทความชุดที่สามของชุดบทความ Commonwealth Youth Sport for Development and Peace Working Group (CYSDP) ซามูเอล มูเซมบีอธิบายถึงความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของเยาวชน ตลอดจน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ MYSA สนับสนุน

SDP มีส่วนสนับสนุนสำคัญในวาระการพัฒนาระดับโลกนับตั้งแต่วันกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพสากลครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2014 ในกรณีของแอฟริกา มีการริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมเยาวชน ปัญหาเร่งด่วนที่เยาวชนในแอฟริกาเผชิญ ได้แก่ การว่างงาน การศึกษา สุขภาพ และอคติทางวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งภาครัฐและเอกชนในเคนยาเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จนถึงชุมชนท้องถิ่น ในการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เคนยา 2030 และวาระการพัฒนาหลังปี 2558 เป้าหมายที่กว้างขึ้นคือเยาวชนที่ประกอบด้วยประชากรส่วนใหญ่ของเคนยาลักษณะเฉพาะของ SDP ในเรื่อง ‘ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมขเยาวชน’ เป็นหนทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาเยาวชน สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเชิงบวกของธรรมาภิบาลเยาวชน ซึ่งผู้นำรุ่นเยาว์มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อสมาชิกในชุมชนที่เลือกพวกเขา 

สิ่งนี้จะหล่อเลี้ยงทักษะความเป็นผู้นำของพวกเขาตั้งแต่ยังเยาว์วัย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะแปลไปสู่ตำแหน่งผู้นำที่สูงขึ้นในอนาคต Mathare Youth Sports Association (MYSA) บริหารงานโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของโดยเยาวชนของ Mathare ผ่านสภากีฬาและสภาการบริการชุมที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมเยาวชนที่พวกเขาเข้าร่วมสภากีฬาเป็นหน่วยงานขององค์กรที่รับผิดชอบด้านกีฬาทั้งหมด ในขณะที่สภาบริการชุมชนมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด (ที่ไม่ใช่กีฬา) ที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือการพัฒนา กีฬา ซึ่งรวมถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่เป็นข้อกำหนดหลักของทีมที่มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ประจำปี จากข้อเท็จจริงง่ายๆ ที่ว่าทีมฟุตบอลทุกทีมเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ระดมกำลัง ทีมชายและหญิงจะแข่งขันกันและดำเนินการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์และโครงการบริการชุมชนอื่นๆ รวมถึงการประชุม

ด้านสิ่งแวดล้อม การเก็บขยะ การล้างระบบระบายน้ำ และการปลูกต้นไม้

เอกลักษณ์ของการเชื่อมโยงนี้คือการมีส่วนร่วมทั้งแบบทีมและส่วนบุคคลได้รับการพัฒนาในระบบการหารายได้ที่สะท้อนให้เห็นในอันดับลีกและคะแนนทุนการศึกษาสำหรับบุคคล ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในโครงการ MYSA เนื่องจากทุกทีมปรารถนาที่จะอยู่ในอันดับสูงสุดของลีก ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการมีส่วนร่วมในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผ่านการทำงานเป็นทีม ทีมระดมตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด เนื่องจากความเชื่อโยงนี้ MYSA จึงได้รับรางวัล UNEP Global 500 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสองครั้งSDP ได้ทำหน้าที่เสริมโครงการด้านการศึกษาและสุขภาพ มีส่วนในการส่งเสริมสันติภาพและการปรองดองในชุมชน ได้ส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครและการพัฒนาทักษะ และได้ให้อำนาจเยาวชนทั้งในและนอกสนาม 

กีฬา ความหลงใหลเดียวที่รวมประเทศในแอฟริกาทั้งหมดเข้าด้วยกัน พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ทำได้จริงและราคาประหยัด ดังนั้นการเรียกร้องให้เยาวชนและผู้กำหนดนโยบายทุกคนเข้าร่วม CYSDP ในการเป็น ” เสียงนำสำหรับเยาวชนในเครือจักรภพในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SDP ในสังคมของตน ” นี่เป็นบทความที่สามในชุดบทความจาก CYSDWorking กลุ่ม. อย่าพลาดตอนที่สี่ของซีรีส์โดย Devika Malik ซึ่งจะนำเสนอในจดหมายข่าอิเล็กทรอนิกส์ sportanddev ครั้งที่ 133ส่งเสริมเยาวชน ปัญหาเร่งด่วนที่เยาวชนในแอฟริกาเผชิญ ได้แก่ การว่างงาน การศึกษา สุขภาพ และอคติทางวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งภาครัฐและเอกชนในเคนยาเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จนถึงชุมชนท้องถิ่น ในการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เคนยา 2030 และวาระการพัฒนาหลังปี